Postavljanje spomenika - Antonja 2023.

12 fotografija by Foto Matej - Vladimir i Boris Sušanj