Općina Viškovo

Goran Petrc, načelnik Općine Viškovo od 1994. do 2013.

Općina Viškovo je osnovana 15. travnja 1993. godine kada je, nakon prvih izbora za tijela jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, održana prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća. Općina Viškovo se proteže na površini od 20 km2 i obuhvaća sedam naselja: Marinići, Viškovo, Sroki, Kosi, Marčelji, Saršoni i Mladenići. Po površini pripada manjim jedinicama lokalne samouprave. U vrijeme osnivanja Općina Viškovo je, prema popisu stanovništva iz 1991. godine, imala 6918 stanovnika i tridesetak gospodarskih subjekata.

Razvoj ovoga kraja, započet 1945. godine u okviru tadašnje Jugoslavije i socijalističkih društveno-političklh odnosa, krenuo je osnivanjem Općine u smjeru kojeg nitko nije planirao. 1993. je za Viškovo započeo vrlo buran i u povijesti nezapamćen razvoj. Na području općine započinje s djelovanjem niz gospodarskih subjekata, intenzivno se grade poslovni i stambeni objekti.

Tijekom 2009. godine djeluje preko 600 gospodarskih subjekata, u funkciji su tri radne zone ukupne površine oko 30 ha, djeluje desetak banaka i osiguravajućih društava te Udruženje obrtnika Viškovo - Kastav - Klana - Jelenje, a broj stanovnika se povećao na gotovo 15 000. Općina Viškovo po broju stanovnika postaje treća jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji, a u Hrvatskoj vodeća po razvoju i efikasnosti gospodarstva.

Cijelo vrijeme radi se na razvoju potrebne infrastrukture. Rekonstruirane su i opremljene komunalnom infrastrukturom prometnice Marinići - Vozišće, Viškovo - Mladenići i Viškovo - Široli. Izgrađeno je parkiralište Milihovo s autobusnim stajalištem i parkom te cestom Milihovo - Široli, a uz njega dvostazno boćalište s objektima za potrebe BK Halubjan.

Izgrađena je školska sportska dvorana, nadograđen je i rekonstruiran Vatrogasni dom u Srokima s pratećom infrastrukturom i restauirana zgrada Stare škole u Saršonlma.
U Marčeljima je izgrađeno četverostazno boćalište, a u Marinićima četverostazno zatvoreno boćalište. Otkupljen je pomoćni teren NK Halubjan i izgrađena rasvjeta pomoćnog terena.

Tijekom 2006. godine započela je plinifikacija, što predstavlja značajan preduvjet gospodarskog razvoja, kao i novu kvalitetu života. Općina je osnivač Dječjeg vrtića Viškovo, a trenutno na njezinom području djeluju još četiri privatna vrtića. Općina je osnivač i Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora u Marinićima, koja nastavlja tradiciju knjižnice i čitaonice iz 1904. godine.

Osim Halubajske zore, na području općine djeluje velik broj udruga građana, koje pokrivaju područja sporta, kulture, socijale, zdravstva... Na području općine djeluje i Javna ustanova županijskog značaja Ivan Matetić Ronjgov.

Djelovanje četrdesetak udruga Općina sufinacira iz svog proračuna čime potiče rad postojećih i osnivanje novih udruga. Zauzvrat, udruge s područja općine svojim programima gotovo u potpunosti realiziraju manifestacije od općinskog značaja: Dan Općine Viškovo, Dan svetog Mateja - zaštitnika Viškova (Matejna) i Halubajski karneval.

Krajem 2008. godine osnovana je Turistička zajednica Viškovo, kao početak realiziranja zajedničke težnje Općine i gospodarstvenika za turističkom valorizacijom ovoga kraja. Postojeći turistički resursi su u ovom trenutku Spomen-dom Ivana Matetića Ronjgova, šetnice i biciklistička staza, brojni ugostiteljski objekti od kojih neki imaju mogućnost smještaja, a u planu je nova zona za razvoj turizma.

Najznačajniji simbol općine su Halubajski zvončari, koji njeguju prastari običaj nošenja zvona, navlačenja maski od ovčje kože i ophodnje selima istočnog dijela Kastavštine. Zvono Halubajskih zvončara je postalo sastavni dio grba Općine Viškovo, a UNESCO-ovo uvrštenje tradicije Halubajskih zvončara u nematerijalna bogatstva svijeta izuzetno je priznanje cijelom ovom kraju. Stoga, Halubajski zvončari predstavljaju velik turistički potencijal koji bi u budućnosti trebao biti još bolje iskorišten.

Uz postojeći povoljan zemljopisni položaj, blizinu gradova Rijeke i Opatije, granice sa Slovenijom, uz mlado, vitalno i obrazovano stanovništvo koje ju nastanjuje, Viškovo, kao malo koja općina, ima sve preduvjete za ostvarenje ugodnog života. Halubajski zvončari će svojim maskama, zvonima i ophodnjama za vrijeme karnevala zauvijek podsjećati sve one koji budu ovdje živjeli na korijene iz kojih je izrastao naš kraj i buditi u svima nama nadu, vjeru i optimizam za neke nove dane i neka nova proljeća.

Na vrh