Ćakula z Davoron Srokon i Borison Lučićen

počasnemi člani Halubajskeh zvončari

Napisala: Tatjana Udović Šaftičina

Davorin Srok i Boris Lučić Jurakov od Kosi, dva stara Halubjana, su nan povedeli neke pikanterije z svojga zvončarskega staža. Vavek je bil veli ponos bit zvončar. Sakemu mladiću z našega kraja normalno je bilo oprtit zvonci i poć zvonit aš: „To j' našo i to smo mi od od ovuda" bi rekli.

Davorin se spameti da su već 1963. Halubjani bili na Korze. Ni njin se branilo poć, ma nisu dobili ni dozvolu. Zvončari su se jednostavno složili, rekli: „Ča bu, bu. Ako nas zapru, neka daju. Će zapret seh", i šli! Judi su se pofermevali na Korze kada su čuli zvona. Obrnjali su se i čudili. Gjedali su ča j' to. Od tega leta su Halubjani nastavili sako leto na Korzo hodit. Kašneje su se i neke grupi priključile. Da Halubjani onputa nisu bili trdoglavi, kot ča su i danas, maškar na Korze morda ne bi ni bilo.

Jeno leto, negde potla 1960., naša užanca kako da je počela odumirat. Skupa z armunikun i komandanton va zvončarskoj grupe bilo jih je sedan - znači samo pet zvončari. Onputa su pozvali judi od Jelušić i Turak da se prikjuče kako se zvončari ne bi zatrli. Ki god je to volel, mogal je poć.

Zvončari ki su voleli dešpetat, su nekada nosili i kalcetu z popelon. Kada se j' kemu ka ženska pijažala, al kad bi koj tel dešpet storit, bi njoj hitil popel pod brhan al na glavu. A zadnji ki je popel nosil, bil je Slave Matokov od Marčeji, ki je pu Brnčić za nekemi ženskemi potekoval. Kako se je od popela fanj oblatilo, a ženske su se već počele lepše obučevat i judi od ća su počeli prihajat zvončari gjedat, komandant je govoril da se z popelon ferma. Tisti put pu Brnčić se j' Slave Matokov z komandanton radi popela poprehtal i od tada štorija z popelon prestaje.

Jedanputa dok su zvončari hodili, jedan se j'auto rival med njih, nikako da ferma. Davor se j'razjadil pak zazijal: „Ćemo ga nopak obrnut!" I stvarno, zvončari su počeli auto zdigat i već je do pol bil va zrake kada su ga konačno odlučili pustit na mire. Ma ni već šal naprvo!

Reklo se je da nijedan ni pravi Halubjan ako bar jedanput ne gre zvonci nosit! Sanjin, sin Davora Sroka, je prvi šal okole kako mići zvončar. Z četira leta je naganjal da bi i on zvonci naprtil i okole kampanal. Morali su ga obuć i šal je. Od onda se ni fermal. "Mora bit da je to va krve", reče njegov otac. Sanjin je bil prvi mići zvončar, a drugo leto su krenula još dva njegova vršnjaka i tako su počeli „mići zvončari".