Ćakula s Jožeton Kukuljanon

komandanton Halubajskeh zvončari

Napisala: Tatjana Udović Šaftičina

Izvor: Glasnik Općine Viškovo

Pet pitanj za...

Jožeta Kukuljana - Komandanta od Marčeji, najstarejega zvončarskega komandanta.

Halubajski zvončari su poznati va ceien kraje. Pusni dani su prišli, pa smo poćakulali z najstarejen zvončarsken komandanron Jožeton Kukuljanon. Jako puno judi mu pravo ime ni ne zna, nego ga zovu po nadimke Komandant.

Čuli smo da ste već fanj let zvončarski komandant. Morete nan povedet kad ste i kako počel?

Najprvo san pedeset i devetega leta pobiral jaja. Tako i danas saki mladić, ako želi bit zvončar, prva leta mora pobirat jaja. Maškaral san se i krenul okole skupa z zvončari i pobiral jaja, a onda su me pozvali z Odbora na sastanak i rekli: „Jože, ti ćeš bit komandant". Imel san 26 let. Kad su me to odredili, moral san zmislet kako se spravit, da to bude neč kot uniforma, ma ipak namaškarana. Doma san imel uniformu od železnice, kade san bil šegrt. Moja žena Zdenka je šilica pa san odredil kako će prišit "čini" kurdelice i franžice na rukavi, nogavice i baretu.

Hodit po užance

Koliko je zvončari nekada bilo?

Bilo ih je puno manje nego danas, oko 20, i to su okole hodili samo stareji muški, ki su bili malo jači, aš zvončar ni mogal bit slabašan. Treba zdurat tuliki dani nosit teški zvonci i tako oprćen fanj hodit, kampanat i munjesat.

Povedite nan ča komandant zasprave dela?

Nekad, kad je bilo malo zvončari, nisu imeli baš komandanta, nego je jedan stareji zvončar hodil naprvo, a drugi su ga pratili. Kako se j' povećeval broj zvončari, pokazala se j' potreba da ih neki vodi, aš oni moraju hodit onako kako j' užanca, a ne bez reda. Komandant je glavni vođa grupe zvončari. Mora znat kamo se gre, kuda se gre i kada se gre. Jušto se zna kad zvončari hode pokriveni z maškarami, kad ih moru znet, kad, kade i kako moraju storit kolo. Se to oni delaju na znak i pod vodstvon komandanta.

Zvončari je jako puno, pa kad jih ne bi neki vodil, ne bi moglo bit ni reda. Zato sad imamo više komandanti.

Koliko je sad komandanti se skupa?

Sad smo četiri komandanti. Ja san najstareji i već tri leta vođin grupu mićeh zvončari. Jedan je komandant glavni, a drugi dva vode celu grupu od njih oko stopedeset. Moja grupa su deca od 7 do 15 let.

Odlučeno je da dečki od 15 do 18 let ne nose zvonci, aš nisu ni deca ni odrasli, pa oni prodavaju tombulu i pobiraju jaja. Nekad su komandanti koristili uniforme bivše JNA. Posle Petra Trečića koristile su se uniforme posuđene u kazalištu, a u novije vrijeme uniforme se po mjeri šiju za komandanti.